nipax.cz | csc-sro.cz | pribehy.info | praha-prcice.cz | česká hudební rada | czech music | openairfestival.cz | fittyn.cz
              přihlásit se ...

Aktuality

    Centrum pro jakost a spolehlivost výroby

    Centrum bylo založeno 1.3.2006 na základě předloženého projektu a získání podpory na jeho řešení z prostředků MŠMT ČR (projekt výzkumu a vývoje č. 1M06047). Podpora MŠMT byla poskytnuta na období let 2006 - 2009. V roce 2009 byla podpora MŠMT prodloužena až do roku 2011 Centrum sdružuje celkem osm pracovišť ze čtyř technických univerzit, jednoho z ústavů Akademie věd ČR a dvou soukromých firem.

    Cílem Centra je vývoj metod pro zlepšování jakosti, diagnostiku a zvyšování spolehlivosti výroby, výrobků a technologických postupů zejména se zřetelem na jejich aplikaci a rozvoj komplexních analytických metod, vedoucích ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků.

    Centrum pro jakost a spolehlivost sdružuje přední výzkumná pracoviště zaměřená na danou problematiku. Tím je zajištěna výhodná možnost přímé spolupráce těchto pracovišť a jejich úzký kontakt s příjemci výsledků výzkumu s cílem zefektivnění a účelného sdružení kapacit při řešení společné problematiky. Centrum umožňuje vzájemnou koordinaci a komplementaritu výzkumu v oblasti problematiky zlepšování jakosti, diagnostiky a spolehlivosti ve výrobě s aplikacemi především v oblasti výrobních postupů, vlastní produkce, dopravy a služeb.

    webdesign.nipax.cznahoru | zpět